Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Om Setipa
Setipa har gemensamt skapats av reepresentanter från marknaden för börshandlade investeringsprodukter.

Setipa har inget eget kommersiellt syfte och ska representera dess medlemmarnas gemensamma intresse för börshandlade investeringsprodukter.

Setipa är en förening som ska verka för större kunskap om börshandlade investeringsprodukter för att påverka branschens möjligheter att bedriva verksamhet på ett effektivt sött. Föreningen ska vidta informations- och utbildningsåtgärder samt verka för en effektiv och konkurrensneutral lagstiftning på området.

Setipa ska ströva efter att påverka förutsättningarna för att stärka Sverige som finansiellt center för investeringsprodukter.

Setipa är fullvärdig medlem av den Europeiska organisationen Eusipa. Setipa kommer genom Eusipa att ta del av och verka för att påverka de processer som sker inom Europa.
Medlemmar i Setipa
Sponsor
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association