Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Villkor
Användarvillkor för SETIPA
För användning av SETIPA gäller de villkor som anges nedan. Genom användning på webbtjänsten bekräftar du att du samtycker till dessa villkor. Du bekräftar även att du samtycker till att SETIPA och NGM behandlar personuppgifter rörande dig på sätt som anges nedan.

Allmän information om SETIPA
Webbtjänsten SETIPA drivs av Nordic Growth Market NGM AB, organisationsnummer 556556-2138 ("NGM"). NGM är personuppgiftsansvarig. Webbtjänsten innehåller bland annat statistik från och information om värdepappersmarknaden, nyheter, artiklar och även viss utbildning kan förekomma.
Webbtjänsten innehåller information och annat material författat av såväl medlemmar som icke-medlemmar i SETIPA samt andra från SETIPA fristående individer, bolag och organisationer. De uppfattningar och rekommendationer som redovisas i sådan information m.m. är författarnas egna. SETIPA kan därför inte ta ansvar för innehållet i informationen. Läsaren kan inte utgå från att SETIPA ansluter sig till dessa uppfattningar och rekommendationer
Trots att vi kontinuerligt uppdaterar och förbättrar webbtjänsten kan det hända att viss information blir inaktuell eller är felaktig. Du använder webbtjänsten och informationen på denna på egen risk.
Informationen på den här webbplatsen kan när som helst och utan föregående meddelande eller förpliktelser ändras.

Allmänna regler för användning av webbtjänsten
Du får inte ändra eller försöka ändra informationen på Webbsidan eller Webbtjänstens användning eller utsätta den för filer eller annat som innehåller virus, trojanska hästar, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos SETIPA eller annans dator eller egendom.

Avstängning
SETIPA förbehåller sig rätten att stänga av dig från SETIPA för det fall du inte följer reglerna som följer av dessa användarvillkor.

Inget ansvar för information mm
SETIPA har inget ansvar för innehållet i informationen på webbsidan eller webbtjänstens funktion. Du använder webbtjänsten och informationen på egen risk. SETIPA ansvarar inte för några som helst skador som uppkommit på grund av inaktuell eller felaktig information eller att du använt eller inte kunnat använda webbtjänsten. Webbtjänsten tillhandahålls i befintligt skick och några garantier avseende dess kvalitet eller funktion lämnas inte.

Länkar
Denna webbsida innehåller länkar till andra webbplatser som SETIPA inte kontrollerar. Dessa tillhandahålls endast som en service och innebär inte att SETIPA omfattas av eller godtar något ansvar för innehållet på eller användningen av sådana webbplatser. Det åligger även användaren att vida försiktighetsåtgärder och försäkra sig om att det som han eller hon använder är fritt från exempelvis virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga program.

Immateriella rättigheter och användning av material på webbsidan
Information, statistik, artiklar och annat material, samt firmor och varumärken som förekommer på denna webbsida är rättsligt skyddade och får inte kopieras, överföras, distribueras eller lagras utan SETIPAs eller annan rättighetsinnehavares tillstånd.
SETIPA ger dig full rätt att kopiera och använda statistik som SETIPA publicerar på webbsidan för eget bruk, men endast för icke-kommersiell användning. Dock skall alltid källan anges och finnas med på kopiorna.

Villkorsändringar
SETIPA förbehåller sig rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor förutom de delar som omfattas av ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Det åligger dig som användare av denna webbtjänst att hålla dig informerade om sådana eventuella villkorsändringar.

Behandling av personuppgifter
För att du skall kunna använda SETIPA måste vi samla och behandla vissa personuppgifter om dig som till exempel namn, adress telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar inga personuppgifter om dig såvida du inte själv anger dem eller får information om att behandling av personuppgifter krävs.

SETIPA och NGM kan komma att behandla och lagra dina personuppgifter för följande ändamål:
1. Anslutning till SETIPA
2. Undersökningar för utveckling av tjänsten
3. Utskick av information via e-post om nyheter och information kopplat till tjänsten

Du har en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke via e-post till info@setipa.se.

Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. SETIPA ansvarar inte för hur personuppgifter samlas in och behandlas på dessa webbplatser.

Om du hittar felaktigheter i dina personuppgifter har du rätt att få dem korrigerade. Du har även rätt att (på begäran, skriftligen och personligen undertecknad, en gång per kalenderår och utan kostnad) få information från oss, bland annat om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och i vilket syfte.

Cookies
När du besöker den här webbplatsen kan det hända att vi lagrar viss information på din dator i form av en "cookie". En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, Den information som lagras i cookien kan också användas för att kartlägga en användares beteende på webbplatsen.

SETIPA använder cookies för att inhämta statistik över besökare och samla information om dina preferenser när du navigerar på webbplatserna. På det sättet hoppas vi kunna bli bättre på att rikta relevant information direkt till våra besökare.

Om inget annat anges, använder SETIPA aldrig cookies för att samla in personuppgifter.
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Väljer du att inte acceptera cookies kan det medföra att alla funktioner på webbsidan inte fungerar som avsett.

Lagval och forum
Svensk lag är tillämplig på dessa allmänna villkor och tvist i anledning av dem ska prövas av svensk domstol.

Kontakt
Om du har några frågor om de allmänna villkoren eller hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SETIPA på e-postadressen info@setipa.se.
Kontakt
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association