Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Om Eusipa
Eusipa är den första och enda paneuropeiska organisation som skapats för att gynna marknaden för strukturerade investeringsprodukter som vuxit kraftigt i hela Europa under de senaste åren, trots den senaste tidens motgångar. Syftet med denna paraplyorganisation är att samordna framtida initiativ för öppenhet på EU-nivå och på så vis skapa enhetliga standarder i Europa. Genom eusipa kan marknadsaktörer delta i direkta diskussioner med beslutsfattare på europeisk nivå.

Strukturerade investeringsprodukter blir alltmer populära i de europeiska länderna. Den ökande graden av acceptans av dessa produkter beror på att med dessa produkter kan det investerade kapitalet vara helt eller delvis skyddat och samtidigt dra fördel av utvecklingen på kapitalmarknaden.

För att de nationella marknaderna ska kunna växa samman till en gränsöverskridande marknad för strukturerade investeringsprodukter, ser de ursprungliga medlemmarna nödvändigheten av att behålla attraktiva och rimliga ramvillkor i Europa. Samtidigt måste den europeiska harmoniseringen hända med självreglering, om möjligt. Initiativ för enhetlig produktklassificering och riskbedömning ska vara i förgrunden. Ansträngningarna för öppenhet och begriplighet av produkterna kommer att stärkas. Detta bör främja investerarnas förtroende, även påeuropeisk nivå.

Eusipa är en internationell förening utan vinstsyfte enligt belgisk lag (ivzw-aisbl) med säte i Bryssel.

EUSIPA har följande fullvärdiga medlemmar:
Medlemsländer
• Frankrike
• Italien
• Tyskland
• Schweiz
• Österrike
• Sverige
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association