Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Pressreleaser
Lansering av NDX svenska instrumentmatris 2010
Ny svensk kategoriseringsstandard för investeringsprodukter.

pressreleas


SETIPA: LANSERING AV SVENSKA FÖRENINGEN FÖR BÖRSHANDLADE INVESTERINGSPRODUKTER - SETIPA

SETIPA, Swedish Exchange Traded Investment Products Association

SETIPA är en nystartad svensk ideell förening skapad av representanter från marknaden för börshandlade investeringsprodukter. Med investeringsprodukter menas värdepapper som är konstruerade av en bank eller värdepappersinstitut och inbegriper exempelvis warranter, certifikat och indexobligationer – i vissa fall kallade strukturerade produkter.

pressreleas

Pressreleaser
Pressreleaser från Eusipa
Nyheter
Bildarkiv
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association