Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Nordea
Nordea är den största finanskoncernen i norra Europa, med ett börsvärde på cirka 35 md euro, en balansomslutning på 662 md euro och en kärnprimärkapitalrelation på 14.0 procent.

Nordea har en ledande ställning bland stora företag och institutioner, privatkunder och Private Banking. Nordea är också Nordens största liv- och pensionsbolag.

Med cirka 900 kontor, kundcenter i alla nordiska länder och mycket konkurrenskraftiga onlinetjänster har Nordea det största distributionsnätet i Norden och Östersjöregionen.

Nordea har cirka 11 miljoner kunder i Norden och på de nya europeiska marknaderna, varav 10 miljoner är privatkunder och 0.6 miljoner är aktiva företagskunder.

Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare.

Nordea
Styrelsen
Medlemmar
• BNP Paribas
• Citi
• Commerzbank
• Nordea
• Nordic Growth Market
• Royal bank of Scotland
• Handelsbanken
• Societe Generale
• Öhman
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association