Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Kapitalskyddade instrument
Den vanligaste formen av kapitalskyddade instrument vi presenterar är kombinationen av en obligation och en option. Namnet kapitalskyddade instrument kommer från obligationen som garanterar det insatta kapitalet, ofta upp till 90 eller 100 %. Optionen ger dig en möjlighet att investera i annars kanske svårtillgängliga marknader såsom råvaror, valutor eller räntor. Andra exempel kan vara att du investerar i en viss handelsmetodik (strategi) snarare än en vara.

Ladda ner produktöversikter
Kapitalskyddade instrument
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Kapitalskydd utan maxninvå
Kapitalskydd med maxninvå
Kapitalskydd med knock-out
Kapitalskydd med kupong
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association