Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Hävstångsprodukter
Hävstångsinstrument ger en möjlighet till lika stor avkastning, men till en lägre initial insats, jämfört med en direktinvestering i samma underliggande tillgång. Alternativt kan hävstångsinstrument kort beskrivas som att det ger en högre avkastning (hävstång) vid en korrekt marknadstro, än den underliggande tillgången. Detta under förutsättning att du investerat samma summa i hävstångsinstrumentet som i den underliggande tillgången. Den s.k. hävstången fungerar åt bägge hållen - vid en inkorrekt marknadstro, förlorar du mer med ett hävstångsinstrument än via den direkta investeringen. Tänk också på att med hävstångsinstrument kan du förlora hela det investerade beloppet.

Ladda ner produktöversikter
Hävstångsinstrument
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Utan stop-loss
Warrant
Med stop-loss
Knock-out warrant
Turbowarrant
Mini future
Bull & Bear
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association