Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Produktkategorisering
Setipa avser att verka för transparens och förståelse för börshandlade investeringsprodukter. Genom samarbete med NDX använder SETIPA en kategoriseringsmodell som består av fyra huvudkategorier. Varje kategori innehåller att antal olika produkttyper som beskriver produktens funktion, risk och utbetalning. Beskrivningen innehåller även information om en investerares marknadsförväntning och produktens specifika karaktär.

De aktörer som avser att följa denna kategorisering finns nämnda på Instrumentmatrisen.

Ladda ner produktöversikter
Översikt (A3 format)
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association