Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Deltagandeinstrument
Ett deltagandeinstrument ger innehavaren ett "deltagande" i den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången kan vara ett specifikt index, aktie, råvara eller liknande. I grunden rör sig ett deltagandeinstrument lika mycket som den underliggande tillgången, vilket gäller både i uppgång som i nedgång. De deltagandeinstrument som enbart följer den underliggande tillgången kallas för "Trackers". Instrumenttyperna Open End Certifikat, Korgbevis och Indexcertifikat är exempel på sådana. De andra instrumenttyperna under kategorin deltagandeinstrument följer i grunden också den underliggande tillgången, men här använder emittenten framtida förväntade utdelningar till att skapa t.ex. en hävstång vid en positiv utveckling, en "skyddsbuffert" mot kursfall eller en begränsad positiv avkastning vid en negativ utveckling.

Ladda ner produktöversikter
Deltagandeinstrument
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Trackercertifkat
Tillväxtcertifikat
Bonuscertifikat
WinWincertifikat
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association