Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Bull & Bear Certifikat
Bull & Bear certifikat med hävstång är börsnoterade värdepapper där investeraren kan erhålla en hävstångseffekt vid en korrekt marknadstro. Hävstångseffekten innebär att avkastningen kan bli större i certifikatet än den procentuella förändringen i den underliggande tillgången.
Marknadsförväntningar
Bull: Priset ökar i underliggande
Bear: Priset sjunker i underliggande
Egenskaper
Mindre investerat kapital kan generera en hävstång (vinst/förlust) jämfört med att investera direkt i underliggande
Hävstången är fast över en viss dag, ej över tiden
Hävstången kan över tiden bli såväl högre som lägre än den angivna
Avkastningen över tiden påverkas även av volatiliteten i den underliggande tillgången
Över tiden ger vanligen låg volatilitet positiv påverkan på avkastningen och hög volatilitet negativ påverkan på avkastningen
Hävstången gäller i upp/nedgång
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Utan stop-loss
Warrant
Med stop-loss
Knock-out warrant
Turbowarrant
Mini future
Bull & Bear
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association