Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media Statistik
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Kapitalskydd utan maxnivå

Marknadsförväntningar
Värdet ökar i underliggande
Ökande volatilitet
Möjligt branta kursfall i aktiepriset
Egenskaper
Minsta återbetalning på slutdagen motsvarar kapitalskyddet
Kapitalskyddet är definierat som en procentsats av det nominella beloppet (tex. 100%)
Kapitalskyddet avser endast det nominella beloppet, inte inköpspriset
Värdet kan under löptiden falla under kapitalskyddet
Avstår eventuella framtida utbetalningar i underliggande till fördel för konstruktionen
Obegränsat deltagande i en positiv utveckling av den underliggande
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Kapitalskydd utan maxninvå
Kapitalskydd med maxninvå
Kapitalskydd med knock-out
Kapitalskydd med kupong
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association