Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Knock-out warrant
En knock-out warrant är ett värdepapper som kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i ett underliggande värdepapper kommer att bli, då kan du istället handla knock-out warranter som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.
Marknadsförväntningar
knock-out warrant köp: Priset ökar i underliggande
knock-out warrant sälj: Priser sjunker i underliggande
Egenskaper
Mindre investerat kapital kan generera en hävstång (vinst/förlust) jämfört med att investera direkt i underliggande
Användbar för spekulation eller att hedga ett aktieinnehav
Begränsad påverkan av volatilitet och tidsfaktor
Aktiv bevakning rekommenderas
Finansieringsnivån är lika med stop-loss nivån
Risk för att hela det investerade kapitalet förloras
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Utan stop-loss
Warrant
Med stop-loss
Knock-out warrant
Turbowarrant
Mini future
Bull & Bear
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association