Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media Statistik
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Tillväxtcertifikat
Tillväxtcertifikat är ett finansiellt deltagandeinstrument som följer kursutvecklingen i en underliggande tillgång som vanligtvis är en aktie eller aktieindex. Tillväxtcertifikatet kan ge investeraren en avkastning som överstiger utvecklingen i t ex en aktie när den stiger, men innebär samma risk som aktien om denna faller.

Tillväxtcertifikaten har en begränsad löptid, oftast på mellan 1 till 3 år.
Marknadsförväntningar
Priset ökar i underliggande
Ökad volatilitet under tiden fram till lösendag
Egenskaper
Uppräkningsfaktor erhålles om underliggande slutar över startvärdet
Risk jämförbar med en direktinvestering i den underliggande
Avstår eventuella framtida utdelningar till fördel för certifikatets konstruktion
Om värdet understiger startvärdet är värdet motsvarande den underliggande
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Trackercertifkat
Tillväxtcertifikat
Bonuscertifikat
WinWincertifikat
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association