Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media Statistik
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Trackercertifikat
Ett Trackercertifikat är ett finansiellt deltagandeinstrument som följer kursutvecklingen i en underliggande tillgång 1:1. Ett-till-ett- förhållandet (1:1) är ett sätt att uttrycka att instrumentet exakt följer den underliggande tillgångens rörelser. Värdepappersformen är certifikat och kan antingen ha en fastställd löptid eller vara "open ended". "Open end" anger att certifikatet inte har en fastställd slutdag, precis som t.ex. en aktie. Exempel på underliggande tillgångar kan vara aktier, index, råvaror, räntor, valutor eller en marknadssektor. Trackercertifikat kan ibland kallas för "indexcertifikat" och "open end certifikat"
Marknadsförväntningar
Trackercertifikat (Bull): Värdet ökar i underliggande
Trackercertifikat (Bear): Värdet sjunker i underliggande
Egenskaper
Följer prisutvecklingen i den underliggande 1:1
Risk jämförbar med en direktinvestering i den underliggande
Ger möjligheten att placera i såväl svårtillgängliga marknader som t.ex. olika aktieindex
Kostnad tas vanligen i form av en förvaltningsavgift, eller genom kvarhållen utdelning i den underliggande
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Trackercertifkat
Tillväxtcertifikat
Bonuscertifikat
WinWincertifikat
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association