Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Turbowarrant
En turbowarranter är ett värdepapper som kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i ett underliggande värdepapper kommer att bli, då kan du istället handla turbowarranter som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.
Marknadsförväntningar
Köp-turbowarrant: Priset ökar i underliggande
Sälj-turbowarrant: Priser sjunker i underliggande
Egenskaper
Mindre investerat kapital kan generera en hävstång (vinst/förlust) jämfört med att investera direkt i underliggande
Användbar för spekulation eller att hedga ett aktieinnehav
Begränsad påverkan av volatilitet och tidsfaktor
Aktiv bevakning rekommenderas
Stop loss nivån kan nås innan slutdagen, se prospekt eller slutliga villkor
Risk för att hela kapitalet förloras
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Utan stop-loss
Warrant
Med stop-loss
Knock-out warrant
Turbowarrant
Mini future
Bull & Bear
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association