Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Warrant
Warranter är ett värdepapper som kan ge en betydligt högre avkastning än t ex en traditionell aktieplacering. Om du har en uppfattning om hur utvecklingen i ett underliggande värdepapper kommer att bli, kan du istället handla warranter som är kopplade till detta värdepapper och få en hävstång i din investering.
Marknadsförväntningar
Köpwarrant: Priset ökar i underliggande, ökad volatilitet
Säljwarrant: Priser sjunker i underliggande, ökad volatilitet
Egenskaper
Mindre investerat kapital kan generera en hävstång (vinst/förlust) jämfört med att investera direkt i underliggande
Användbar för spekulation
Säljwarranten kan användas för att skydda ett aktieinnehav
Värdet påverkas av förändringar i underliggande och volatiliteten
Aktiv bevakning rekommenderas
Daglig värdeminskning, ökar ju närmare man kommer lösendag
Risk för att hela kapitalet förloras
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Utan stop-loss
Warrant
Med stop-loss
Knock-out warrant
Turbowarrant
Mini future
Bull & Bear
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association