Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media Statistik
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
WinWincertifikat
I ett winwincertifikat kan du tjäna pengar både i upp och nedgång så länge nedgången inte blir för kraftig.

Ett winwincertifikat ger inga utdelningar. Man kan säga att du ger bort utdelningarna i utbyte för möjligheten att få en positiv avkastning även om index faller, så länge det inte faller lägre än den s.k. barriären.

Barriären är den nivå som inte får nås om en positiv avkastning i fallande marknad ska möjliggöras.
Marknadsförväntningar
Underliggande handlas uppåt eller svagt sjunkande
Underliggande når inte barriär-nivån under löptiden
Egenskaper
Obegränsat deltagande vid prisuppgång i den underliggande
Nås inte barriär-nivån, erhålles vinst även vid nedgång i underliggande
Nås barriärnivån följer certifikatet den underliggande 1:1
Minsta återbetalning är lika med startvärdet om barriären inte nås
Vinst är möjligt vid både stigande och fallande pris på underliggande
Vill du läsa mer om detta instrument kan du göra det på www.ndx.se/education/.
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Trackercertifkat
Tillväxtcertifikat
Bonuscertifikat
WinWincertifikat
Avkastningsförbättrande
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association