Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Avkastningsförbättrande
Instrumentkategorins namn syftar till instrumentens funktion att ge en avkastningsförbättrande funktion i en svagt negativ eller stillastående marknad, eller - i vissa fall - i en svagt positiv marknad. Detta jämfört med en direkt investering i underliggande tillgång. Instrumenten kan beskrivas som att de ger en hög "ränta", eller möjligheten att köpa underliggande tillgång till ett lägre pris än en direktinvestering i underliggande tillgång. Detta ges i utbyte mot att investeraren avsäger sig en eventuell avkastning i en uppåtgående marknad, eller del av avkastning i en uppåtgående marknad. Hur stor "ränta" eller "rabatt" man får och hur stor del av en eventuell positiv marknadsutveckling man avsäger sig, beror på instrumenttypen och dess villkor.

Ladda ner produktöversikter
Avkastningsförbättrande instrument
Produkt kategorisering
Hävstångsprodukter
Deltagandeinstrument
Avkastningsförbättrande
Maxcertifikat
Omvänd konvertibel
Autokupong / Omvänd konvertibel med barriär
Expresscertifikat/Autocall
Kapitalskyddade instrument
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association