Hem Om Setipa Europa
Medlemsdel Media
Kontakta oss Kategorisering/Utbildning
  
Öhman
Vi tror på kontinuitet och långsiktighet och en hög grad av specialisering. Vi är stolta över vår fundamentala analys och höga kunskap på företagsobligationer. Då vi själva är familjeägda fokuserar vi på att rådge familjeägda bolag genom deras olika skeenden i allt från marknadsnotering till förvaltning av kapital.

Öhman arbetar vidare med insikten att det är genom lyhördhet och öppenhet för nya medel och krav som vi fullt ut kan förädla och förvalta det förtroendekapital och den kunskapsmassa som decenniers insatser som oberoende aktör på svensk finansmarknad har förlänat oss.

Styrelsen
Medlemmar
• BNP Paribas
• Citi
• Commerzbank
• Nordea
• Nordic Growth Market
• Royal bank of Scotland
• Handelsbanken
• Societe Generale
• Öhman
Copyright © SETIPA 2011 | villkor Swedish Exchange Traded Investment Products Association